Besluit op Wob-verzoek over NGO-schepen die opereren in de Middellandse Zee

Besluit op een verzoek om informatie over non-gouvernementele organisatie (NGO)-schepen die opereren in de Middellandse Zee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.