Besluit WOB-verzoek inzake de wet Bibob en de toepassing daarvan door gemeenten

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 augustus een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de beantwoording van een burgerbrief inzake de wet Bibob en de toepassing daarvan door gemeenten. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.