Besluit Wob-verzoek om informatie over meitellingen van twee agrarische ondernemingen te Eys en Simpelveld

Besluit op een verzoek om informatie over meitellingen van twee agrarische ondernemingen te Eys en Simpelveld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.