Besluit op Wob-verzoek over beleid Belastingdienst voor leningen eigen woning

Besluit op een verzoek om alle documenten, notities, memo's, intern cursusmateriaal en beleidsstukken over de beoordeling of een bepaalde lening fiscaal als eigen woning lening moet worden aangemerkt en aanverwante onderwerpen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).