Besluit Wob-verzoek om informatie over het reinigen en ontsmetten van transportvoertuigen die mest exporteren

Besluit op een verzoek om informatie over het reinigen en ontsmetten van transportvoertuigen die mest exporteren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.