Besluit Wob-veroek over uitreiken Canon van Nederland

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het uitreiken van de Canon van Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederland. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld.