Besluit Wob-verzoek over bekendmaking van percentages vrouwen en geslacht van voorzitters van onderscheiden adviescolleges

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de bekendmaking van de percentages vrouwen en geslacht van de voorzitters van de onderscheiden adviescolleges. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).