Besluit Wob-verzoek Schiphol vergunningdossier en uitbreidingsplannen

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Schiphol vergunningdossier en uitbreidingsplannen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).