3e deelbesluit op Wob-verzoek over beleidsbeïnvloeding klimaat- en energiebeleid door lobby bedrijfsleven

3e deelbesluit op een verzoek om informatie over beïnvloeding van het klimaat- en energiebeleid door lobby van het bedrijfsleven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).