Besluit op Wob-verzoek over aanvoer van cosubstraten (mest) naar en afvoer van digestaat (mest) vanaf de mestvergistingsinstallatie te Coevorden

Besluit op Wob-verzoek betreft gespecificeerde overzichten van de aanvoer van cosubstraten (mest) naar en afvoer van digestaat (mest) vanaf de mestvergistingsinstallatie Alte Picardiƫkanaal 24 te Coevorden in de periode 1 januari 2018 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).