Besluit op Wob-verzoek over diversiteit

Besluit op Wob-verzoek over diversiteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).