Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit van 6 juni 2019 over MoU's

De minister van Financiën heeft beslist op het bezwaar tegen het Wob-besluit van 6 juni 2019 over MoU's.