Besluit Wob-verzoek over grondversnellingsmeters van KNMI

Besluit op een verzoek om informatie over grondversnellingsmeters van KNMI inzake het Groningen-gasveld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).