Beslissing op bezwaar op Wob-verzoek over de fiscale behandeling van personen betrokken bij de verdediging van verdachten voor de in Nederland gevestigde internationale (straf)hoven en tribunalen

Beslissing op bezwaar op een besluit op een Wob-verzoek waarin verzocht werd om documenten over de fiscale behandeling van personen betrokken bij de verdediging van verdachten voor de in Nederland gevestigde internationale (straf) hoven en tribunalen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.