Besluit op Wob-verzoek over melding roken op de werkvloer

Besluit op Wob-verzoek over melding roken op de werkvloer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).