Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over aanmeldingen Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 8 maart2019 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over aanmeldingen in het kader van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing door vier woningcorporaties in Rotterdam.