Besluit op Wob-verzoek over het windpark Drentse Monden en Oostermoer

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het windpark Drentse Monden en Oostermoer in de periode van januari 1996 tot oktober 2019.  De informatie gaat over het contact tussen het ministerie van EZK en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en de initiatiefnemers van het windpark en de Provincie Drenthe. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).