Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over het transformatorstation Breukelen

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over het transformatorstation Breukelen. Dit is naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank op het beroep dat is ingesteld tegen het besluit van de minister van 6 september 2018.  Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.