Beslissing op Wob-verzoek over de Accountantskamer

Besluit op een verzoek over de Accountantskamer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).