Besluit op Wob-verzoek over melding kennel

Besluit op Wob-verzoek over melding kennel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.