Besluit Wob-verzoek over Gecombineerde Opgaven 2016 tot en met 2019 van percelen te Meersen

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Gecombineerde Opgaven 2016 tot en met 2019 van de percelen sectie K nummers 158, 211 en 221 te Meersen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).