Besluit op Wob-verzoek over indeling misdrijven in Rapportage vreemdelingenketen 2018

Besluit op een verzoek om informatie over de indeling van misdrijven in het incidentenoverzicht van de Rapportage vreemdelingenketen 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Bijlagen