Besluit op Wob-verzoek over Rapportage vreemdelingenketen 2018

Besluit op een verzoek om informatie over de Rapportage vreemdelingenketen 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Bijlagen