Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming Rapportage vreemdelingenketen 2018

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de Rapportage vreemdelingenketen 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Bijlagen