Besluit op Wob-verzoek over American Chamber of Commerce

Besluit op een verzoek om informatie over de American Chamber of Commerce. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).