Besluit op Wob-verzoek over de kwestie van de Armeense genocide

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de kwestie van de Armeense genocide. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).