Besluit Wob-verzoek over btw en zonnepanelen

Besluit Wob-verzoek over btw en zonnepanelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).