Besluit op Wob-verzoek over betalingsrechten en detailkaarten

Besluit op een verzoek om informatie over betalingsrechten en detailkaarten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).