Bezwaar Wob verzoek inzake een rapport van de Software Improvement Group

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 november 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op een rapport van de Software Improvement Group.