Besluit op Wob-verzoek over inspectie naar juistheid van aanprijzing op internet

Besluit op een verzoek om informatie (1916-15) over een inspectie naar de juistheid van een aanprijzing op internet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).