Besluit Wob-verzoek over examens in het wegvervoer

Besluit op een verzoek om informatie over examens in het wegvervoer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).