Besluit Wob-verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gemeente Goirle

Besluit Wob-verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gemeente Goirle betreffende het landgoed Zandeind. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).