Besluit Wob-verzoek laagvliegbeleid Vliegbasis Volkel

Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor het vliegverkeer in laagvlieggebied Volkel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).