Besluit Wob-verzoek inspectiebezoeken bedrijf

Besluit op een verzoek om informatie die direct of indirect betrekking heeft op inspectiebezoeken bij een specifiek bedrijf in de periode van 1 januari 2018 tot 2 september 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).