Besluit Wob-verzoek richtlijn tuchtsepot

Besluit op een verzoek om informatie over het aantal tuchtrechtprocessen dat is afgehandeld volgens de richtlijn tuchtsepot code 20 in de periode 2017-2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).