Besluit Wob-verzoek meldingen dierenwelzijn 2018-2019

Besluit op een verzoek om een bestand met meldingen dierenwelzijn over de jaren 2018 en 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).