Besluit op Wob-verzoek over een inspectierapport dat naar aanleiding van een onderzoek naar het welzijn van dieren is opgesteld

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over een inspectierapport dat naar aanleiding van een onderzoek naar het welzijn van dieren is opgesteld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).