Besluit Wob-verzoek over de Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten van of bij de Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen (Commissie Meurs). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).