Besluit Wob-verzoek gecombineerde opgave perceel Sittard

Besluit op een verzoek om de gecombineerde opgaven 2015 tot en met 2019 van een perceel in Sittard. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).