Besluit op Wob-verzoek over consumptie en productie van dierlijke eiwitten

Besluit Wob-verzoek om informatie over communicatie over de consumptie en productie van dierlijke eiwitten m.b.t. het Klimaatakkoord. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).