Besluit Wob-verzoek over het besluit tot verkoop Noordeinde 64/64A

Besluit op een verzoek om informatie over het besluit tot verkoop Noordeinde 64/64A. Het verzoek is in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.