Besluit AZ Wob-verzoek ASML exportvergunning China

Besluit op een verzoek om documenten over het voornemen van ASML om technologie te exporteren naar China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek is ingediend bij de ministeries van Algemene Zaken (AZ), Buitenlandse Zaken (BZ), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Defensie.