Besluit Wob-verzoek over de sluisopname van de combinatietherapie dabrafenib/trametinib bij melanoom in de adjuvante setting

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de pakketbeoordeling en sluisopname van de combinatietherapie dabrafenib/trametinib bij melanoom in de adjuvante setting.