Besluit RWS Wob-verzoek granuliet

Besluit van Rijkswaterstaat (RWS) op een verzoek om documenten over granuliet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U kunt de openbaar gemaakte documenten downloaden. Door de omvang staan deze niet op rijksoverheid.nl.