Besluit Wob-verzoek Salmonella Goldcoast

Besluit op een verzoek om informatie over Salmonella Goldcoast. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).