Besluit Wob-verzoek samenwerkingsverbanden schakelprogramma's

Besluit op een verzoek om informatie over samenwerkingsverbanden tussen private aanbieders van in Nederland verzorgde schakelprogramma's voor internationale studenten enerzijds en bekostigde universiteiten en hogescholen anderzijds. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).