Besluit op Wob-verzoek over representatie-uitgaven van Defensie van 2014 tot en met 2018

Besluit op Wob-verzoek over representatie-uitgaven van Defensie van 2014 tot en met 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).