Besluit Wob-verzoek geitenaantallen

Besluit op een verzoek om documenten over het aantal geregistreerde geiten per maand in de periode 1 januari 2015 tot en met heden op 2 bedrijfslocaties in Hurwenen en Rossum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).