Besluit Wob-verzoek landbouwtelling Harenkarspel

Besluit op een verzoek om landbouwtellinggegevens van een perceel in Harenkarspel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).