Besluit Wob-verzoek visitatiecommissie dierentuinen

Besluit op een verzoek om informatie over de visitatiecommissie dierentuinen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).